Jumpsuit : wootd028 : Ob11/NenDoll

Jumpsuit : wootd028 : Ob11/NenDoll

$18.65Price

 

☆Fit for ☆

◆Obitsu 11

◆Nendoroid Doll

◆PukiPuki

◆Lati white sp.

★★★★★

♡Set including♡

1.Jumpsuit

★★★★★

The color of the product may be slightly different from the actual colors. Due to the light and color adjustment of each screen type, which is different.

Size
Style
  1. คลิ๊กเปลี่ยนค่าเงินเป็นเงินบาท เพื่อแสดงราคาเป็นเงินบาท
  2. เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
  3. เมื่อถึงขั้นตอนการชำระให้เลือกการชำระแบบ "ชำระแบบออฟไลน์"
  4. ยืนยันการชำระจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
  5. หลังจากนั้นระบบจะจัดส่งบิลเรียกเก็บไปที่ Email ของผู้ซื้อ ภายใน 30-60 นาที
  6. กรุณาชำระทันที เพื่อการตระเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งอย่างรวดเร็ว